English Below

Harald Six een oud-Ichtiaan komt ons een workshop geven rond ecologie. Hij brengt alles dichterbij, door in te zoomen op praktische voorbeelden, inspirerende organisaties, en wat ieder persoonlijk en samen met anderen kan doen om Gods liefde voor zijn schepping handen en voeten te geven.
Deze gaat door op woensdag 28 maart om 19.30 in de Burg (Burgstraat 13, Gent).

Harald Six an old-Ichtus member is going to give an workshop about ecology. He’ll zoom in on practical examples, inspiring organizations and on what each of us can do to flesh out Gods love for His creation. Wednesday 28 March, 19.30, Burgstraat 13

Ecologie: natuur als stemloze