Om concreet invulling te geven aan de visie van onze vereniging, organiseren we verschillende soorten activiteiten. Daarover op deze pagina meer…

Lezingen en Workshops

Iconen_website_LezingAls vereniging nodigen we zo nu en dan een spreker uit die een lezing komt geven over een bepaald thema, meestal in het kader van het jaarthema. Veelal wordt een lezing besloten met een paar vragen om verder over na te denken en na te praten. Door ons te verdiepen in Gods Woord trachten we een van de deelaspecten van onze visie te verwezenlijken. Bij een workshop ligt de nadruk meer op het samen nadenken over een bepaald vraagstuk wat door de spreker wordt aangereikt. Er wordt hierbij dan ook vaak verwerkingsmateriaal voorzien.

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de invulling van deze avonden. Als er vraag is naar een lezing over een bepaald thema, mogen er altijd suggesties zijn.

Bijbelkringen

Iconen_website_BijbelstudieIedere twee weken komt de vereniging in kleiner verband samen om een Bijbelstudie te doen. Elke groep Ichtianen gaat hiervoor naar een andere plek in de stad, vaak op kot bij de kringleider. Hier verdiepen we ons nog verder in Gods Woord en bespreken we wat de implicaties zijn van het leven als christen-student. In kleiner verband is hier tevens ruimte voor diepgaandere gesprekken. De kringenbundel is ondersteunend aan deze avonden. In één van de Bijbelkringen zal ter tegemoetkoming aan internationale studenten de voertaal Engels zijn.

De kringleiders zijn verantwoordelijk voor de invulling van deze avonden.

Praise & Prayer

Enkele avonden per semester staan in het teken van lofprijzing van God. Op deze avonden willen we God eren door liederen te zingen, stil te staan bij Zijn glorie en ook gebed zal een deel van de avond zijn. Een aantal muzikale studenten zullen deze avond begeleiden.

Evangelisatie

Iconen_website_Niet-gecategoriseerdEen getuigenis zijn in de stad Gent is één van de pijlers van onze Ichtusgroep. Op de evangelisatieavonden willen we uitstappen in de stad en het evangelie verkondigen in Gent en onder de studenten. Dit gebeurt telkens onder verschillende initiatieven.

Ontspanning

Iconen_website_OntspanningAls vereniging doen we ook vaak aan ontspanning. Spelletjesavonden, filmavonden, sportactiviteiten en ook een ledenweekend zijn hier voorbeelden van. Tijdens de examenperiodes in januari en juni komen we vaak op de woensdagavond samen om tussen het blokken door met elkaar even wat te ontspannen.

Bijzondere activiteiten

Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er sporadisch ook bijzondere avonden.

Een voorbeeld daarvan is de Algemene Ledenvergadering waarbij we als vereniging samenkomen om allerhande zaken aangaande Ichtus Gent te bespreken en belangrijke zaken in stemming te brengen. Als stuurgroep vinden we feedback van de groep interessant en belangrijk om in rekening te brengen.

Ook hebben we normaal gezien een jaarlijks galabal die voor de coronacrisis 39 jaar ononderbroken was en zijn we onlangs begonnen met startweekends te organiseren om het start van het academiejaar goed te beginnen.

Al onze activiteiten worden de week ervoor nog gepost op de website. Ook kan je op de hoogte blijven door te kijken op onze facebookpagina of onze instagrampagina.