Hoi hoi mooie mensen!

Voor onze volgende activiteit komende woensdag zullen we een café speeddating doen! Het is geen échte speeddating uiteraard, maar een manier om elkaar beter te leren kennen.

Jullie zullen verdeeld worden in groepjes en deze groepjes zullen dan om de zoveel minuten door elkaar gehaald worden. Meer info zal op de avond zelf meegedeeld worden.

Heel belangrijk: jullie worden pas in een groep verdeeld als jullie jullie inschrijven via onderstaande link. Geen inschrijving = geen groepje! Gelieve dit dus tijdig te doen als je mee wil doen aan de activiteit.

Praktisch gaat de activiteit door in onze nieuwe stamcafé de Vrolijke Viking (Voskenslaan 67) en zullen we beginnen om 19u00. Graag vragen we om niet al te laat te komen zodat we op tijd kunnen beginnen. Deze keer zullen we ook niet samen eten.

See you then!

Liefs, Mica xxx

INSCHRIJVINGSLINK: https://forms.gle/QWPYuLasDE66JpFj9

>>English<<

Hi hi beautiful people!

For our next activity next Wednesday, we will be doing a cafe speed dating! It’s not real speed dating of course, but a way to get to know each other better.

You will be divided into groups and these groups will be mixed up every few minutes. More information will be communicated on the evening itself.

Very important: you will only be divided into a group if you register via the link below. No registration = no group! So please do this in time if you want to participate in the activity.

On the practical side, the activity will take place in our new go-to café “de Vrolijke Viking” (Voskenslaan 67) and we will start at 7:00 PM. We kindly ask you not to arrive too late so that we can start on time. This time we won’t eat together either.

See you then!

Love, Mica xxx

SIGN UP LINK: https://forms.gle/QWPYuLasDE66JpFj9

Café speeddating