Om concreet invulling te geven aan de visie van onze vereniging, organiseren we verschillende soorten activiteiten. Daarover op deze pagina meer…

Lezingen en Workshops

Iconen_website_Lezing
Als vereniging nodigen we zo nu en dan een spreker uit die – meestal in het kader van het jaarthema – een lezing komt geven over een bepaald thema. Veelal wordt een lezing besloten met een paar vragen om verder over na te denken of na te praten met andere Ichtianen. Door ons te verdiepen in Gods Woord trachten we een van de deelaspecten van onze visie te verwezenlijken. Bij een workshop ligt de nadruk meer op het samen nadenken over een bepaald vraagstuk wat door de spreker wordt aangereikt. Er wordt hierbij dan ook vaak verwerkingsmateriaal voorzien.

Bijbelkringen

Iconen_website_Bijbelstudie
Iedere twee weken komt de vereniging in kleiner verband samen om een Bijbelstudie te doen. Elke groep Ichtianen gaat hiervoor naar een andere plek in de stad, vaak op kot bij één van de kringleiders. Zeker hier verdiepen we ons verder in Gods Woord en wat de implicaties zijn van het leven als christen-student. In kleiner verband is hier tevens ruimte voor diepgaandere gesprekken. De kringenbundel is ondersteunend aan deze avonden. In één van de Bijbelkringen zal ter tegemoetkoming aan internationale studenten de voertaal Engels zijn.

Praise & Prayer

 

Af en toe zal een avond in het teken staan van de lofprijzing van God. Bij deze samenkomst zal een aantal van onze muzikale Ichtianen de zang begeleiden. Tijdens deze avonden staat de eer van God centraal, wat ook belangrijk is in het kader van onze visie.

Evangelisatie

Iconen_website_Niet-gecategoriseerd

 

Getuigenis is één van de pijlers van Ichtus Gent. Via verschillende initiatieven die we scharen onder ‘evangelisatie-acties’ willen we het evangelie verkondigen in Gent en onder studenten.

 

Ontspanning

Iconen_website_Ontspanning

 

Als vereniging doen we ook vaak aan ontspanning. Samen eten, een spelletjesavond, een galabal en ook een ledenweekend zijn hier voorbeelden van. Tijdens de examenperiodes in januari en juni komen we vaak op de woensdagavond samen om tussen het blokken door met elkaar even wat te ontspannen.

 

Bijzondere activiteiten

Naast de bovengenoemde activiteiten zijn er sporadisch ook bijzondere avonden. Een voorbeeld daarvan is de Algemene Ledenvergadering waarbij we als vereniging samenkomen om allerhande zaken aangaande Ichtus Gent te bespreken en belangrijke zaken in stemming te brengen.

Al onze activiteiten voor dit verenigingsjaar kun je terugvinden in de agenda. Ook kun je op de hoogte blijven door te kijken op onze facebookpagina of je in te schrijven voor de wekelijkse Ichtusmail.